Foreningslivet

I Esbjerg Kommune findes der næsten 1000 registrerede foreninger inden for flere kategorier, der varierer lige fra hobbyaktiviteter til sport og netværksgrupper.

 

På EsbjergLive har vi udvalgt over 300 af de foreninger, der er mest aktive og som henvender sig til en bred målgruppe. Desuden har vi ud over de folkeoplysende foreninger suppleret listen med udvalgte kommercielle klubber. Formålet med præsentationen er at gøre det lettere at finde den ønskede forening og blive medlem af den. For nærmere information linkes der videre til foreningens hjemmeside eller Facebookside. 

 

Sæson og tilmeldingstidspunkter

I de fleste foreninger tilmelder man sig en hel sæson, der strækker sig over et helt eller et halvt år (enten sommer eller vinter). Det er oftest rarest at være med fra sæsonstart, men mange klubber tager imod nye medlemmer midt i en sæson, hvis der stadig er ledige pladser. 

Mange indendørsaktiviteter har sæsonstart I august eller september, mens de fleste udendørsaktiviteter starter sæsonen I april eller maj. 

 

Prøv gratis et par gange

I de fleste foreninger kan man deltage et par gange, før man beslutter, om man ønsker at melde sig ind. Ring eventuelt til dem og spørg, hvis der ikke står noget om det på deres hjemmeside. 

 

Frivilligt arbejde i foreningerne

Mange foreninger er afhængige af frivillig arbejdskraft. Hvis du har lyst og mulighed for at bidrage, er det en god måde at lære mange mennesker at kende, samtidig med at du gør noget godt for andre. Mange forældre hjælper til i de foreninger, hvor deres børn er aktive. Nogle hjælper med administrativt arbejde, mens andre hjælper som træner, laver kostumer til teaterforestillinger eller giver en hånd med på børnenes udflugter. 

 

Start egen forening og lån kommunens lokaler

Der er gode muligheder for at starte din egen forening. Det kan du læse meget mere om på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

Mentorordningen

Knap 100 foreninger har udpeget en særlig kontaktperson, som du er velkommen til at ringe eller skrive til. 

Læs mere